Finstad Legesenter Norsk Laserklinikk

Botox

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botolium-toxin type A. I svært små og fortynnede mengder sprøytes Botox inn i utvalgte ansiktsmuskler for å glatte rynker. Botox blokkerer nerveimpulsene til musklene.

Det tar 3-4 dager før botox begynner å virke og 1-2 uker før man får full effekt. Det er viktig at man de første 3-4 timene ikke gnir eller masserer det området som er behandlet. Det er gunstig å bruke musklene som man ønsker blokkert så mye som mulig den første dagen etter behandlingen.

De vanligste områdene å behandle er rynken mellom øyenbrynene, rynkene i pannen og rynkene på utsiden av øynene.

Behandlingen utføres av lege.

Vi behandler ikke gravide.